Realizovan seminar sa temom: „Pevajmo i plešimo u ritmu detinjstva“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 07.10.2017. godine počeo je sa realizacijom dvodnevni seminar sa temom: „Pevajmo i plešimo u ritmu detinjstva“ sa ciljem da se predstavi značaj i ojačaju kompetencije vaspitača za primenu plesa i muzike u svakodnevnim aktivnostima sa decom kroz optimalan izbor sadržaja i odgovarajućim tehnikama rada.

DSCN0256

Teme programa su:

  • Muzika i dete;
  • Slobodno plesanje;
  • Uzrasne karakteristike dece u razvoju muzičkih i fizičkih sposobnosti;
  • Izbor sadržaja i tehnike rada;
  • Plešimo u ritmu vaspitača: društveni ples za vaspitače;
  • Organizacija dečjeg plesa;
  • Vrste dečjeg plesa

Ovaj seminar se realizuje u skladu sa planovima profesionalnog razvoja Udruženja vaspitača „Jefimija“. Realizatorke su bile: Dijana Brusin i Natalija Skrofanov.

Dodatne informacije