Održan sastanak Izvršnog odbora Društva učitelja Kruševac

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 03.10.2017. godine održan je sastanak Izvršnog odbora Društva učitelja Kruševac.

duk

Sastanak društva obeležile su sledeće tačke dnevnog reda:

  • Usvajanje Plana stručnog usavršavanja članova drustva za školsku 2017/18. godinu.
  • Izbor člana komisije koju formira CSU Kruševac za odabir programa stalnog stručnog usavršavanja za predstojeći akreditacioni period
  • Razno

Sastanak je vodila predsednica društva Ivana Blagojević.

Dodatne informacije