Realizovan seminar sa temom: „Primena motivacionih tehnika u nastavi“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 23.09.2017. godine realizovao je seminar sa temom: „Primena motivacionih tehnika u nastavi“ sa ciljem da se unaprede kompetencije nastavnika i stručnih saradnika za primenu motivacionih tehnika u nastavi.

mot

Teme programa:

  • Nova shvatanja motivacije;
  • Primena motivacionih tehnika;
  • Formativno ocenjivanje – još jedna motivaciona tehnika;
  • Praćenje i vrednovanje efekata primene motivacionih tehnika

Autori i realizatori seminara bile su: Svetlana Aleksić i Snežana Rajković.

Dodatne informacije