Realizovan seminar sa temom: „Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno - vaspitnim ustanovama, 16.09.2017. godine organizovan je seminar sa temom: „Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje“. Seminar ima za cilj da kod polaznika aktivira unutrašnje snage za prevazilaženje poteškoća u odnosima sa svim partnerima u OV radu, kako bi nastava bila što kvalitetnija.

DSCN0210

Specifični cilјevi seminara su:

  • Razumevanje uticaja mogućih problema životnog ciklusa porodice na odnose i interakcije sa odraslima, kao i u odelјenju sa učenicima;
  • Razvijanje svesti da promena počinje u nama i sa nama; da je sadašnji trenutak najoptimalniji za promenu;
  • Usvajanje znanja o međuzavisnosti misli, emocija i ponašanja;
  • Uviđanje štetnosti disfunkcionalnih misli, kao i značaja funkcionalnih misli i ponašanja;
  • Povećanje ličnog doprinosa u stvaranju i održavanju kvalitetnih odnosa sa učenicima, roditelјima, kolegama i drugim partnerima u OV radu = kvalitetnija nastava;
  • Prepoznavanje ličnih i usvajanje novih strategija za prevladavanje stresa.

Realizatori su: Snežana Ristić Kostov i Milijana Marjanović.

Dodatne informacije