Realizovan seminar sa temom: „Interkulturno obrazovanje“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 24.08.2017. godine realizovan je seminar sa temom: „Interkulturno obrazovanje“ sa ciljem sticanja i razvijanja interkulturalnih kompetencija nastavnika i svih aktera vaspitno-obrazovnog procesa.

DSCN0189

Teme programa su:

  • Dubinske odlike kulture;
  • Stereotipi i predrasude-proces stvaranja i funkcije;
  • Razvoj interkulturalne osetlјivosti;
  • Interkulturalne kompetencije nastavnika;
  • Kulturna inteligencija,
  • Izgradnja poverenja

Realizatori su: Jugoslav Lazić i Nadežda Milovanović.

Dodatne informacije