Realizovana druga po redu Obuka za unapređivanje trenerskih veština zaposlenih u obrazovanju

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 23.08.2017.god. organizovana je druga po redu Obuka za unapređivanje trenerskih veština zaposlenih u obrazovanju. Želja CSU Kruševac je da povodom predstojeće akreditacije programa stalnog stručnog usavršavanja animira i osnaži što veći broj zaposlenih u obrazovanju da postanu autori i realizatori Programa stalnog stručnog usavršavanja.

DSCN0182

Ovo je još jedna u nizu obuka koja je realizovana uz aktivnu podršku CSU Kruševac, koje su usmerene na razvijanje metoda, veština podučavanja i komunikacije kod polaznika, čime se stvaraju uslovi da autori i realizatori steknu neophodne kompetencije i reference za izvođenje programa i obezbađuje kvalitet programa.

Obuci je prisustvovalo veliki broj polaznika iz kruševačkih škola i regiona. Na ovaj način se proces stalnog stručnog usavršavanja prilagođava lokalnim potrebama i čini dostupnim.

Obuka je realizovana u okviru tematskih celina:

  • Osnovne karakteristike učenja odraslih
  • Metode podučavanja/učenja
  • Komunikacijske veštine-prevazilaženje teškoća u radu sa grupom i povratna informacija
  • Provera voditeljskih veština

Obuku su realizovale: Svetlana Aleksić i Snežana Ristić Kostov, treneri koji su pohađali Obuku ZUOVa - Liderstvo za profesionalni razvoj – unapređivanje trenerskih veština.

Svi učesnici su dobili potvrde o pohađanju ove obuke u skladu sa Pravilnikom o SSU.

Dodatne informacije