Realizovan sastanak povodom izgradnje Parka nauke

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 18.07.2017. godine posetila je delegacija koju su činili direktor Centra za promociju nauke dr Jovan Trifunović sa saradnicima i pomoćnik ministra prosvete za tehnološki razvoj-transfer tehnologija i inovacioni sistem dr Saša Stojanović.

Povod posete je predstojeća izgradnja Parka nauke u Kruševcu i dogovor o realizaciji programskih aktivnosti Naučnog kluba pri CSU Kruševac u saradnji sa CPN-om u narednom periodu.

Direktor ustanove Nenad Stanojević otvarajući sastanak, gostima je predstavio resurse i aktivnosti Naučnog kluba. Posebno je apostrofiro dobru saradnju sa školama i aktivima, čime se popularizacija nauke spušta na bazični nivo i ostvaruje cilj, da nastavnici i učenici zajednički razvijaju naučne sadržaje.

DSCN0175

Direktor Centra za promociju nauke Jovan Trifunović je govorio o međusobnoj saradnji koja se izgradnjom Parka Nauke podiže na viši nivo. CPN će obezbediti logistiku i ostalu neophodnu podršku za opremanje parka eksponatima. Naveo je da ovaj Projekat treba da generiše širu društvenu zajednicu i obezbedi dostupnost naučnih sadržaja i transver ideja koje će doprineti svakodnevnom životu i biti prepoznate, pre svega od strane privrednih subjekata i lokalne samouprave.

Pomoćnik ministra prosvete za tehnološki razvoj-transfer tehnologija i inovacioni sistem dr Saša Stojanović izjavio je da resorno ministarstvo posebno prati rad CPNa koji na nacionalnom nivou u saradnji sa Naučnim klubovima sprovodi aktivnosti popularizacije nauke, kao jedne od bitnijih komponenti za društveni razvoj. Naveo je ulogu Centra za stručno usavršavanje u sprovođenju permamentnog usavršavanja nastavnog kadra. Očekivani rezultat bi trebao da se ogleda u postignućima učenika, koji uz podsticajne uslove trebaju da se masivnije uključe i zainteresuju za nauku.  

U nastavku sastanka bilo je reči o budućim aktivnostima Naučnog kluba, o čemu su govorili Tanja Adnađević, rukovodilac Sektora za programske aktivnosti CPNa, Irena Terzić i Bogdan Dramićanin, stručni saradnici u Centru za stručno usavršavanje Kruševac. Predložena je dinamika i način imlementacije programskih aktivnosti koje su usmerene na obuku za naučne demonstratore sa ciljem uključivanja učenika i aktuelizacije vršnjačkog učenja, kao i aktivnosti za popularizaciju prirodnih nauka organizacijom izložbi sa interaktivnim radionicama.

Nakon sastanka u Centru delegacija je otišla na prijem kog gradonačelnika grada Kruševca kako bi se dogovorili dalјi koraci za planiranu izgradnju Parka nauke i obišle predviđene lokacije za izgradnju Parka.

Park nauke će biti javna zelena površina koja će sve svoje sadržaje-naučne eksponate, učiniti dostupnim za javnost i omogućiti nastavnicima da časove prirodnih nauka drže na zanimlјiv i kreativan način, dok će se učenici kroz praktične zadatke i demonstraciju upoznavati sa prirodnim pojavama. Ovaj prostor za učenje biće dostupan i svim zainteresovanim građanima koji kroz igru mogu da usvajaju nova znanja.

Dodatne informacije