Održan sastanak Mreže RC/CSU Srbije

Vrnjačka Banja je 06 i 07.07.2017. godine bila domaćin sastanka Mreže RC/CSU Srbije na kome su prisustvovali direktori i stručni saradnici iz deset Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje iz Srbije. Prvi dan rada bio je rezervisan za sastanak sa pomoćnikom ministra prosvete zaduženim za inspekcijski nadzor, Bogolјubom Lazarevićem. Tema sastanka odnosila se na položaj RC i CSU u sistemu obrazovanja i predlozima u novom zakonu, o inspekcijskom nadzoru i novinama vezanim za rad Centara kao i o stručnom usavršavanju prosvetnih radnika.

vb

Unapređenje saradnje sa CPN-om bila je tema narednog sastanka kome su prisustvovali vršioc dužnosti direktora Centra za promociju nauke Dr Jovan Trifunović i njegovi saradnici. Na sastanku je bilo reči o učešću u projektima koji promovišu nauku i daljim aktivnostima vezanih za promociju Naučnih klubova i izgradnju Parkova nauke.

Pripreme za novu Konferenciju u organizaciji Mreže RC/CSU Srbije, koja će biti održana u oktobru u Vrnjačkoj Banji sa temom: "Odgovornost direktora i saradnika u rukovođenju školom" bila je glavna tema sastanka drugog dana rada. Konferencija će biti akreditovana, a predavači će biti eminentni stručnjaci iz oblasti obrazovanja kao i predstavnici ministarstva i drugih državnih institucija koje se bave obrazovanjem.

U nastavku rada govorilo se o prestojećoj akreditaciji seminara, realizaciji seminara i evidenciji akreditovanih sati. Sastanak Mreže RC i CSU Srbije završen je zaklјučcima koji se tiču unapređenja rada Mreže i saradnje sa MPNTR i Zavodima.

Direktore Centara, pomoćnika ministra i v.d. direktora CPN primio je u zgradi SO Vrnjačka Banja, predsednik opštine Boban Đurović, sa kojim je i dogovorena dalјa saradnja, pre svega na realizaciji konferencije. Centar za stručno usavršavanje Kruševac predstavljao je direktor Nenad Stanojević.

Dodatne informacije