Realizovan seminar sa temom: "Umeće komunikacije – kako da govorimo i slušamo da bi učenici želeli da nas čuju i da razgovaraju sa nama"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac u periodu od 16 do 18.06.2017. godine realizovan je Seminar sa temom: „Umeće komunikacije – kako da govorimo i slušamo da bi učenici želeli da nas čuju i da razgovaraju sa nama“. Ova bazična obuka omogućava svim polaznicima sticanje uslova da izvođenje nastave za predmet Građansko vaspitanje.

DSCN0152

Opšti cilјevi seminara usmereni su na unapređivanje vaspitnog rada osnaživanjem nastavnika za delotvornu komunikaciju sa učenicima, kolegama, roditelјima i razvijanje podsticajne školske klime koja doprinosi prevenciji nepoželјnog ponašanja i konstruktivnom prevazilaženju problemskih situacija.

DSCN0140

Teme programa su:

 • Osnovna polazišta "Umeća komunikacije";
 • Odnos između nastavnika i učenika - složeno polјe komunikacije;
 • Shvatanje autoriteta i izbor vaspitnog stila kao odrednice načina komunikacije;
 • Ponašanja učenika koja nas ometaju u radu: Kako reagujemo?;
 • Struktura i elementi tzv. Ja-poruka;
 • Ja-poruke u funkciji pozivanja na saradnju;
 • Problemi učenika: Kako reagujemo?;
 • Aktivno slušanje i emotivna podrška;
 • Slušanje, razumevanje i empatija nastavnika u funkciji podrške učeniku i razvoja empatije kod učenika;
 • Adekvatno i neadekvatno reagovanje na probleme učenika;
 • Zone problema u školskoj praksi;
 • Neslaganja i konflikti i šta sa njima;
 • Konstruktivno rešavanje problema u školskom kontekstu;
 • Saradnja kao standard u profesionalnim odnosima

Realizatorke su bile: Irena Lobodok Štulić i Milka Mihailović.

Dodatne informacije