Realizovan seminar sa temom: "Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 22.04.2017. godine organizovao je seminar pod nazivom "Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje" u cilju jačanja kompetencija nastavnika i stručnih saradnika za saradnju i komunikaciju u obrazovno-vaspitnom radu.

Opšti ciljevi seminara su aktiviranje unutrašnjih snaga za prevazilaženje poteškoća u odnosima sa svim partnerima u OV radu, kako bi nastava bila što kvalitetnija.

DSCF9002

Teme seminara su:

  • Uticaj životnog ciklusa porodice profesionalaca na moguće konflikte na radnom mestu stres do stresa, da ili ne?!;
  • Povezanost misli, emocija i ponašanja – sigurno ka asertivnom ponašanju;
  • Strategije za prevladavanje stresa

Realizatori ovog seminara su: Snežana Ristić Kostov i Katarina Tomić.

Dodatne informacije