Realizovan seminar sa temom: „Vrednovanje u fizičkom vaspitanju – modeli ocenjivanja“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 08.04.2017. godine realizovan je seminar sa temom: „Vrednovanje u fizičkom vaspitanju – modeli ocenjivanja“ sa ciljem unapređivanja kompetencija nastavnika za sistematsko praćenje, vrednovanje i ocenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja.

DSCN8475

Teme programa:

  • Zakonski okvir vrednovanja uopšte i u nastavi fizičkog vaspitanja;
  • Specifičnosti nastave fizičkog vaspitanja;
  • Primeri vrednovanja postignuća učenika iz prakse u okviru sva tri domena;
  • Specifičnosti u ocenjivanju usvajanja motoričkih umenja/veština i afektivnog domena;
  • Model praćenja i vrednovanja fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika u nastavi fizičkog vaspitanja;
  • Izrada pedagoške dokumentacije

Seminar je organizovan za potrebe realizacije planova stručnog usavršavajna nastavnika fizičkog vaspitanja Rasinskog okruga.

Realizatori su: Snežana Radisavlјević Janić, Goran Petrović i Ivana Milanović.

Dodatne informacije