Realizovan seminar sa temom: "Komunikacija kao profesionalna odgovornost nastavnika"

U cilju jačanja kompetencija za komunikaciju i saradnju zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama u CSU Kruševac 01.04.2017. godine realizovan je besplatan seminar sa temom: "Komunikacija kao profesionalna odgovornost nastavnika". Seminar je organizovan u okviru sprovođenja planova stalnog stručnog usavršavanja učitelja, nastavnika i stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Kruševca za april mesec.

DSCN8469

Opšti cilj je razvijanje svesti o značaju komunikacije kao i oblicima komunikacije i odnosima saradnje kao bazične pretpostavke za uspostavljanje dobrih socijalnih odnosa u školi.

Specifični ciljevi su poboljšanje odnosa u školi kao zajednička odgovornost za postizanje vaspitno-obrazovnih rezultata kroz poželjne modele komunikacije, poboljšanje primene veštine komunikacije među svim akterima škole, razvoj veština i tehnika komunikacije koje doprinose dobrim odnosima u školi.

Realizatori ovog seminara bili su Nadežda Milovanović i  Jugoslav Lazić.

Dodatne informacije