Realizovan Seminar sa temom: „Diskriminacija i prava deteta“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 28.03.2017. godine realizovan je Seminar pod nazivom "Diskriminacija i prava deteta" sa ciljem da se nastavnici osnovnih i srednjih škola osposobe za kreiranje školske atmosfere u kojoj se uvažava različitost, poštuju dečja prava, prepoznaje diskriminacija.

DSCN8457

Ovaj seminar deo je programskih aktivnosti Projekta „Osnažiti!" koji u partnerstvu sprovode Javno komunalno preduzeće Kruševac, Grad Kruševac i Udruženje Treehouse, uz podršku Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, kao glavnog korisnika projekta.

Realizatori su: Aleksandra Jovankin Aleksić i Marsela Eskenazi Milutinović.

Opšti cilј projekta je pobolјšanje ekonomske i društvene inkluzije Roma i najugroženijeg seoskog stanovništva kroz jačanje i integraciju njihove uloge u javnom komunalnom sektoru reciklaže, u saradnji sa javnim sektorom.  

Projekat "Osnažiti" oslanja se na Strategiju za unapređenje položaja Roma Grada Kruševca i realizuje se u okviru programa "Podrška EU inkluzivnom društvu" koji finansira Delegacija Evropske Unije u Srbiji.

Dodatne informacije