Realizovan seminar sa temom: "Primena motivacionih tehnika u nastavi"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 18.03.2017. godine realizovan je seminar sa temom: „Primena motivacionih tehnika u nastavi“ sa ciljem da se unaprede kompetencije nastavnika i stručnih saradnika za primenu motivacionih tehnika u nastavi.

DSCN8442

Teme programa:

  • Nova shvatanja motivacije;
  • Primena motivacionih tehnika;
  • Formativno ocenjivanje – još jedna motivaciona tehnika;
  • Praćenje i vrednovanje efekata primene motivacionih tehnika

Realizatori seminara bile su: Svetlana Aleksić i Snežana Rajković.

Dodatne informacije