Realizovan sastanak podružnice Društva školskih bibliotekara za Rasinski okrug

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 16.03.2017. godine realizovan je sastanak podružnice Društva školskih bibliotekara za Rasinski okrug.

DSCN8423

Sastanak je protekao sa sledećim dnevnim redom:

  • Utvrđivanje plana rada podružnice za 2017. godinu (predlozi i sugestije). Saradnja sa Narodnom bibliotekom Kruševac (Ljubica Petković).
  • Prezentacija o konferenciji održanoj 13. i 14. decembra u NBS (Jelica Vasić i Ivana Ranković).
  • Primeri dobre prakse (Dejana Mihajlović).
  • Razno

Sastankom je rukovodila Slađana Rakić, predsednik podružnice Društva školskih bibliotekara za Rasinski okrug.

Dodatne informacije