Realizovan seminar sa temom: „Istorija između mita i nauke“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 11.03.2017. godine realizovan je seminar sa temom: „Istorija između mita i nauke“ sa ciljem osposobljavanja nastavnika za rad sa osetljivim istorijskim temama i primene istorijske metodologije u skladu sa obrazovnim standardima i predmetnim kompetancijama u nastavi istorije, kroz prizmu kritičke analize vizuelnih izvora u nastavi istorije.

Seminar je organizovan za potrebe stručnog usavršavanja nastavnika istorije.

DSCN8392

Specifični cilevi seminara odnose se na:

  • Upoznavanje nastavnika sa aktuelnim istraživanjima na polјu istoriografije i odnosa prema pseudoistoriji;
  • Osposoblјavanje nastavnika za analizu istorijskih i legendarnih sadržaja izvora prilagođenih nastavi istorije u osnovnom i srednjem obrazovanju;
  • Primena različitih didaktičkih pristupa u radu na osetlјivim temama i istorijskim kontroverzama u skladu sa obrazovnim standardima, opštom i specifičnim kompetencijama za predmet istorija;
  • Osposoblјavanje nastavnika za kritičku analizu, tumačenje i primenu vizuelnih izvora u nastavi istorije.

Realizatori seminara bili su: prof. dr Radivoj Radić profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odelјenje za istoriju Vizantije, Ivan Milenković, i Slobodan Rudić.

Dodatne informacije