Počeo sa radom seminar sa temom: „Didaktičko-metodička aparatura za izvođenje pravoslavnog kathizisa (Veronauke) za osnovnu i srednje škole“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 04.03.2017. godine počeo je sa radom dvodnevni seminar sa temom: „Didaktičko-metodička aparatura za izvođenje pravoslavnog kathizisa (Veronauke) za osnovnu i srednje škole“. Realizacija ovog seminara plod je saradnje sa Epahijom kruševačkom sa zajedničkim ciljem da se stalno stručno usavršavanje nastavnika iz predmeta pravoslavni kathizis (veronauka) učini dostupnim i da bude u funkciji realizacije školskih i ličnih planova stručnog usavršavanja iz predmetne oblasti.

DSCN8222

Ovaj povod bila je prilika da svoju posetu CSU Kruševac upriliči Episkop kruševački Gospodin David sa saradnicima. Episkop David se neposredno uverio u način sprovođenja programskin aktivnosti seminara i izrazio zadovoljstvo u pogledu uslova i kvaliteta izvođenja nastave.

Seminar se bavi edukacijom veroučitelјa o didaktičko-metodičkoj aparaturi koja je neophodna za planiranje, organizaciju i izvođenje nastave iz Pravoslavnog katihizisa (Veronauke) u osnovnoj i srednjim školama.

Teme programa su:

  • Sadržaji programa Pravoslavnog katihizisa za osnovnu i srednje škole i nastavno planiranje;
  • Nastavni cilјevi i operativni zadaci u realizaciji metodske jedinice iz Pravoslavnog katihizisa;
  • Primena didaktičkih principa u izvođenju Pravoslavnog katihizisa;
  • Primena nastavnih metoda u izvođenju nastave iz Pravoslavnog katihizisa;
  • Značaj koorelacije u izvođenju nastave iz Pravoslavnog katihizisa;
  • Uklanjanje distraktora i uloga relaksatora;
  • Priprema aktivnosti za čas.

Autori i realizatori su: Mirjana Stakić i Boško Milovanović.

Dodatne informacije