Poseta direktora Centra za promociju nauke Centru za stručno usavršavanje Kruševac

Direktor Centra za promociju nauke Nemanja Đorđević sa saradnicima, u okviru svoje posete Centru za stručno usavršavanje Kruševac 01.03.2017. godine obišao je Naučni klub Kruševac gde je imao priliku da prisustvuje realizaciji radionice iz Robotike koju je izvodila Zorica Filipović, profesor u Prvoj tehničkoj školi Kruševac sa učenicima.

DSCN8185

Nemanja Đorđević se upoznao sa postignućima ove škole čiji su učenici ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima na nacionalnom nivou i izrazio zadovoljstvo što su resursi Naučnog kluba našli pravu primenu u neposrednom radu sa učenicima, čime se ostvaruje opšti cilj CPN-a, popularizacija nauke među mladima.

DSCN8179

Ovaj poseta iskorištena je da se prezentuju rezultati radionice: ”Tajni život mrava” koja je realizovana u okviru Projekta: ”Učenički naučni eksponati”. Tim osnovaca i srednjoškolaca su uz pomoć nastavnika prošli kroz čitav proces izrade naučnog eksponata i na ovaj način stekli neophodna tehnička i stručna znanja iz oblasti biologije i ekologije.

Realizatori ovog projekta su Vladimir Acković i Olivera Kolarić iz OŠ "Jovan Popović". Učesnici radionice bili su učenici iz OŠ "Jovan Popopović", "Gimnazije" i "Politehničke škole Milutin Milanković", kojima je prigodne zahvalnice dodelio Direktor Centra za promociju nauke, Nemanja Đorđević.

Dodatne informacije