Realizovana prezentacija Projekta namenjena srednjim stručnim školama

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac za predstavnike srednjih stručnih škola sa teritorije Rasinskog okruga organizovana je prezentacija Projekta „Obuka zaposlenih u srednjim školama za primenu opštih standarda postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i vaspitanja i srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u delu opšteobrazovnih predmeta“.

DSCN8136

Direktor ustanove, Nenad Stanojević prisutnima je predstavio ovaj Projekat, koji Regionalni centari za stručno usavršavanje nastavnika realizuju u saradnji sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja. Naveo je ovom prilikom klјučne karakteristike Projekta:

  • Obuka je na listi obuka od javnog značaja i finasiranje će se vršiti iz budžeta Republike Srbije.
  • Obuka obezbeđuje 16 sati stručnog usavršavanja - odobreno posebnim rešenjem ministra
  • Standardi će biti osnov za opštu i stručnu maturu  koja će početi da se realizuje od 2020. godine  u skladu sa novim konpceptom – važno je pripremiti učenike, nastavnike, roditelјe na vreme.  
  • Obuke će se sprovoditi u martu i aprilu tekuće godine
  • Uloga CSU Kruševac je da obezbedi potrebnu logistiku i koordinaciju u saradnji sa ZVKVO-om

Škole koje su ovom prilikom obuhvaćene obukom su: Prva tahnička škola Kruševac, Politehnička škola „Milutin Milanković“ Kruševac, Ekonomska škola Kruševac i Tehnička škola Kruševac.

Koncept obuke, karakteristike on- lajn obuke primenom moodle platforme "Digitalna riznica" i iskustva tokom već sprovedenih obuka u Gimnazijama u Srbiji prisutnima je približila Irena Terzić, stručni saradnik u CSU Kruševac. Ona je prezentovala ciljeve i predmet obuke, način učešća škola i dala instrukcije kako da školski koordinatori sprovedu uvodni deo obuke u školama.

Dodatne informacije