Realizovan seminar sa temom: "Darovito dete u vrtiću – prepoznavanje i podsticanje darovitosti dece predškolskog uzrasta"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 19.02.2017. godine realizovan je seminar sa temom: "Darovito dete u vrtiću – prepoznavanje i podsticanje darovitosti dece predškolskog uzrasta" sa cilјem proširivanja znanja vaspitača o fenomenu darovitosti, prepoznavanju potencijalno darovite dece, senzibilizacije vaspitača na potrebe i mogućnosti darovite dece, sticanja znanja o osnovnim načelima i mogućnostima rada sa darovitom decom u vrtiću.

Seminar su pohađali vaspitači PU "Nata Velјković" - članovi Udruženja vaspitača Rasinskog okruga.

DSCN8087

Teme koje seminar obrađuje su:

  • Ko je darovito dete?;
  • Razvoj darovitosti, Darovitost i porodica;
  • Kako prepoznati darovito dete predškolskog uzrasta;
  • Osobine i vaspitno-obrazovne potrebe darovite dece: različiti tipovi i nivoi darovitosti;
  • Osnovna načela i modeli rada sa darovitom decom predškolskog uzrasta u vrtiću;
  • Vaspitač i darovito dete;
  • Aktivno učenje i kreativno mišlјenje darovite dece predškolskog uzrasta;
  • Demonstracija Ogleda i Igara za podsticanje kreativnog mišlјenja, verbalnih sposobnosti.

Realizatorke seminara su: Danijela Obradović i Mira Jovanović.   

Dodatne informacije