Realizovan seminar sa temom: "Da u školi drugarstvo ne boli – program prevencije vršnjačkog nasilјa"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac realizovan je seminar sa temom: "Da u školi drugarstvo ne boli – program prevencije vršnjačkog nasilјa" sa cilјem unapređivanja nivoa znanja i obaveštenosti nastavnika o problemu nasilјa u školama i obučavanje nastavnika za rad na prevenciji vršnjačkog nasilјa uz isticanje njenog značaja.

Seminar su pohađali nastavnici OŠ "Brana Pavlović" Konjuh u skladu sa planiraniim stručnim usavršavanjem za ovu školsku godinu.    

DSCN8085

Teme koje program obrađuje su:

  • Karakteristike nasilјa, prepoznavanje, grupisanje i definicija vršnjačkog nasilјa;
  • Oblici nasilnog ponašanja i zašto su neka deca nasilna;
  • Rizični faktori u nastanku nasilnog ponašanja kod dece;
  • Učesnici u vršnjačkom nasilјu;
  • Posledice i rasprostranjenost vršnjačkog nasilјa;
  • Prepoznavanje i prevencija vršnjačkog nasilјa;
  • Šta nastavnici mogu da urade u konkretnim situacijama

Realizatorke seminara bile su: Sanja Z.Živković, Lidija Krstić Stojičić i Anka Ivanović.

Dodatne informacije