Realizovan seminar sa temom: „Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 06.02.2017. godine organizovan je seminar sa temom: „Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje“ sa ciljem aktiviranja unutrašnjih snaga za prevazilaženje poteškoća u odnosima sa svim partnerima u obrazovno – vaspitnom radu. Opšti cliljevi seminara su u funkciji podizanja kvaliteta nastave i realizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ „Jovan Popović“.

DSCN8079

Specifični cilјevi seminara su:

  • Razumevanje uticaja mogućih problema životnog ciklusa porodice na odnose i interakcije sa odraslima, kao i u odelјenju sa učenicima;
  • Razvijanje svesti da promena počinje u nama i sa nama; da je sadašnji trenutak najoptimalniji za promenu;
  • Usvajanje znanja o međuzavisnosti misli, emocija i ponašanja;
  • Uviđanje štetnosti disfunkcionalnih misli, kao i značaja funkcionalnih misli i ponašanja; Povećanje ličnog doprinosa u stvaranju i održavanju kvalitetnih odnosa sa učenicima, roditelјima, kolegama i drugim partnerima u OV radu = kvalitetnija nastava;
  • Prepoznavanje ličnih i usvajanje novih strategija za prevladavanje stresa.

Realizatori seminara su: Snežana Ristić Kostov i Katarina Tomić.

Dodatne informacije