Realizovan seminar sa temom: „Projektno orijentisana nastava matematike“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac i u tekućoj godini nastoji da izađe u susret potrebama realizacije Planova stručnog usavršavanja aktiva, udruženja i društava sa teritorije Rasinskog upravnog okruga. Ovakav vid saradnje rezultirao je organizacijom seminara sa temom: „Projektno orijentisana nastava matematike“ namenjenog profesorima matematike, članovima Društva matemačirara Srbije-Podružnice Rasinski okrug.

DSCN8020

Seminar je u funkciji osposobljavanja nastavnika za organizaciju projektno orijentisane nastave matematike u cilju razvoja funkcionalnih znanja i istraživačkog duha učenika, kao i potrebe za primenu matematike u svakodnevnom životu.

Teme koje seminar obrađuje su:

  • Projektno orijentisana nastava matematike – značaj i iskustva razvijenih školskih sistema;
  • Ishodi u projektno orijentisanoj nastavi matematike;
  • Projektno orijentisana nastava matematike u praksi;
  • Izrada plana časa

Autori seminara su: Ivan Anić, Radoje Košanin.

Realizatori seminara bili su: Radoje Košanin, Vladimir Baltić.

Dodatne informacije