Realizovan seminar sa temom: „Učimo da učimo“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je u cilju pobolјšanja kvaliteta nastave i učenja povećanjem stepena kompetencija nastavnog osoblјa u domenu psihologije učenja organizovao 16 i 17.12.2017. godine besplatan seminar za zaposlene u obrazovno – vaspitnim ustanovama grada Kruševca sa temom: „Učimo da učimo“.

DSCN9297

Polaznici ovog dvodnevnog seminara su sadržaj radionica sprovodili izvođenjem praktičnih vežbi prezentovanih tehnika u okviru sledećih tema:

 • Učenje;
 • Savremene teorije učenja;
 • Tehnike – 6 šešira;
 • Stilovi učenja;
 • Koncept višestruke inteligencije;
 • Evaluacija dana – tehnika grozd u službi evaluacije;
 • Prethodna znanja;
 • Učenje i mozak;
 • Mape uma;
 • Mape uma na nastavnom sardžaju;
 • Elektronske mape uma

Autorke i realizatorke seminara su: Valentina Rančić i Marija Ćirić.

Dodatne informacije