Organizovan okrugli sto sa temom „Da li je socijalno ugrožena žena društveno prihvatlјiva?“

U prostorijama Centra za stručno usavršavanje Kruševac 13.12.2017. god, organizovan je okrugli sto sa temom „Da li je socijalno ugrožena žena društveno prihvatlјiva?“. Ovom prilikom premijerno je emitovan dokumentarni film „Paralelni život“ koji je nastao iz potrebe projektnog tima „Osnažiti!“ da prenese deo svog iskustva stečenog tokom sprovođenja projekta.

DSCN9289

Okrugli sto imao je za cilј da se ukaže na probleme sa kojima se žene u našoj zajednici susreću. Teme, koje su bile vezane za Strategiju razvoja socijalne politike grada Kruševca 2015-2020 trebale su da podstaknu na razmišlјanje, da se da odgovor pitanje da li možemo zajednički da doprinesemo implementaciji ove strategije.

Pored institucija koje se bave ovom temom, značajnu ulogu u ovoj oblasti ima i civilni sektor. Učesnici su bili predstavnici Gradske uprave Kruševac, Nacionalne službe za zapošlјavanje, PU „Nata Velјković“, Školske uprave Kruševac, udruženja „Romani cikna“, Alternativnog centra za devojke i Mentori za romske učenike u srednjim školama.

Projekat “Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže“ sprovode JKP Kruševac, GU Kruševac i UG Treehouse u okviru projekta koji finansira Evropska Unija “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”.

Dodatne informacije