Realizovan seminar sa temom: „Primena motivacionih tehnika u nastavi“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 09.12.2017. godine realizacijom seminara sa temom: „Primena motivacionih tehnika u nastavi“ nastavljeno je sa sprovođenjem planova stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

DSCN9272

Autorke i realizatorke programa Svetlana Aleksić i Jelica Dimić, u okviru planiranih tema radile su na proširivanju znanja polaznika o novim shvatanjima motivacije i njihovom osnaživanju za planiranje i primenu različitih motivacionih tehnika i formativnog ocenjivanja, potom praćenje i vrednovanje efekata primene motivacionih tehnika.

U skladu sa standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja, ovaj program razvija kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika.

Dodatne informacije