Realizovana radionica sa temom: "Osigurajte naučna dostignuća uz dobru komunikaciju"

Naučni klub pri CSU Kruševac 07.11.2017. godine organizovao je drugu radionicu Projekta "Kurs posmatračke astronomije" pod nazivom "Osigurajte naučna dostignuća uz dobru komunikaciju" u okviru realizacije projekata promocije i popularizacije nauke za 2017. godinu koji podpomaže Centar za promociju nauke.

eureka

Radionicu je održao Boris Teodosijević, trener poslovnih veština koji je polaznicima na interesantan način ukazao koliko je komunikacija bitna u procesu naučne komunikacije i njene promocije. Kao ishod, polaznici radionice, učenici i nastavnici kruševačkih škola stekli su osnovne veštine u komunikaciji i javnom nastupu koje će moći da koriste za dalјe potrebe rada u Naučnom klubu na polјu promocije astronomije, nauke, ali i za razvoj svoje profesionalne karijere.

Dodatne informacije